Nieuws
Webinar gemist?

Met de inwerkingtreding van de Wkb is het vergunningsproces voor bouwen en daarmee het proces voor toezicht en handhaving veranderd. Ook de rol en taken van gemeenten zijn veranderd. In deze netwerksessie van het netwerk 'çommuniceren over de Omgevingswet en Wkb' staat de Wkb centraal. 

26 maart

De VNG en UWV organiseren een keer in de 2 maanden de online sessie Nieuws uit het werkdomein om gemeenten mee te nemen in de laatste ontwikkelingen. Deze keer worden de projecten Uitfaseren UWV-portaal voor Gemeenten, Dennis & Eva en VUM besproken. U kunt de sessie bijwonen op 26 en 27 maart.

27 maart

De netwerkbijeenkomsten Financiën Omgevingswet worden maandelijks georganiseerd. Tijdens deze netwerkbijeenkomst op 28 maart delen het VNG-team Financiën Omgevingswet en deelnemende gemeenten hun kennis, ervaringen en vragen.

28 maart

Wilt u uw kennis over onderwijshuisvesting vergroten? Volg dan de cursusreeks onderwijshuisvesting die Ruimte-OK samen met de PO-raad en de VO-raad organiseert. De curusreeks bestaat uit een basiscursus en 4 verdiepingscursussen in februari en maart. U kiest zelf welke cursussen u volgt.

28 maart

Wilt u uw kennis over onderwijshuisvesting vergroten? Volg dan de cursusreeks onderwijshuisvesting die Ruimte-OK samen met de PO-raad en de VO-raad organiseert. De curusreeks bestaat uit een basiscursus en 4 verdiepingscursussen in februari en maart. U kiest zelf welke cursussen u volgt.

28 maart

Tijdens de Share & Care-sessies delen gemeenten en leveranciers hun kennis en ervaringen over de implementatie van de Wmebv met elkaar, en gaan met elkaar aan de slag. Het doel: niet meer zelf het wiel uitvinden, maar met elkaar delen wat werkt én niet werkt.

28 maart

In deze samenwerksessie wisselen we samen met andere gemeenten ervaringen uit over welke wijze van afdracht zij gekozen hebben en sparren verder over de vraagstukken waar gemeenten tegenaan lopen in de praktijk. Ook zal informatie gedeeld worden over de status van de software aanpassingen. 

28 maart