Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

24 november

Het doel van deze training is om u de basis van toezicht en handhaven van de kinderopvang bij te brengen. Daarnaast krijgt u inzicht in het stelsel van de kinderopvang en de betrokken partijen. Deze training wordt online gegeven.

25 november

Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Dat heeft grote impact op het werk van professionals in diverse werkvelden. De (al langer bestaande) conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ en het ministerie van VWS hebben de handen ineengeslagen om 25 november uitgebreid aandacht te besteden aan dit vraagstuk.

27 november

Op 27 november vindt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) plaats. Noteer de datum alvast in uw agenda. 

30 november

De VNG organiseert voor de achtste keer het jaarlijkse congres Gemeentefinanciën, hét landelijke congres voor gemeenteambtenaren op het gebied van financiën. Voor het eerst helemaal online! Vanuit uw eigen stoel kunt u deelnemen aan een beproefd programma met boeiende sprekers, sterke inhoudelijke workshops en inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook is er gelegenheid om -online- uw collega’s uit andere gemeenten te ontmoeten. 

30 november

De Kennis- en Praktijkdagen 2020 ‘Contracteren Sociaal Domein’ is voor en door gemeenten en (zorg)aanbieders georganiseerd. Het doel is de inkoop (van visievorming tot uitvoering) in het Sociaal Domein te versterken om zo samen de transformatie vorm te geven. Hierbij ligt de focus op voorbeelden uit de praktijk.

2 december

Bent u raadslid of griffier en wilt  meer weten over uw rol in de aardgasvrije opgave? Kom dan naar het landelijke congres Aardgasvrije Wijken.

3 december

Tijdens de online Duurzaamheidstour gaat u in verschillende interactieve sessies onder begeleiding aan de slag om een eigen duurzaamheidsroute uit te stippelen om sportaccommodaties binnen uw gemeente of regio te verduurzamen.

8 december

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

8 december

Veel gemeenten worstelen met tekorten in het sociaal domein. VNG biedt in samenwerking met BDO de leergang ‘Van visie naar praktijk’ aan. De leergang bestaat uit 4 sessies en draait om het verbeteren van de de vertaling van bestuurlijke visie naar ambtelijke uitvoering. De derde sessie van de leergang heeft als thema: 'Van A naar B / een effectieve implementatie, een samenspel tussen  bestuur, beleid, financiën én uitvoering'.

10 december

Verdiepingsslag na de basistraining Toezicht en Handhaving kinderopvang van VNG Naleving. Deze training wordt online gegeven.