Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

19 januari

Om de middelgrote en kleinere gemeenten adequaat voor te bereiden op de verwachte doorcentralisatie van de maatschappelijke opvang naar alle gemeenten, organiseert de VNG met een aantal kennispartners leercirkels voor beleidsmedewerkers en projectleiders. 

12 februari

Op vrijdagochtend 12 februari vindt (online) de uitgestelde Algemene ledenvergadering plaats. Noteert u de datum alvast in uw agenda. Op de agenda staan onder andere de voorbereiding op landelijke verkiezingen en kabinetsformatie, en de uitkomst van de onderzoeken naar kosten jeugd en Wmo.