29 september

Het Antennebureau organiseert de komende maanden online kenniscafés voor gemeenteraadsleden en -medewerkers. Een laagdrempelige manier om binnen een uur helemaal bijgepraat te worden over verschillende aspecten van antennes en 5G. 

29 september

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en statushouders. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden maar worstelen met praktische problemen.

30 september

In dit introductiewebinar leert u in 45 minuten wat digitale toegankelijkheid inhoudt, waarom het belangrijk is en wat u nu al kan doen om uw organisatie toegankelijker te maken.

30 september

Vanaf september zoeken we in 4 livestream talkshows naar inspirerende voorbeelden en naar wat we kunnen veranderen zodat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

30 september

Op 30 september kunt u van 11:30 tot 12:30 uur weer deelnemen aan een gratis Tozo lunchcafé van VNG Naleving. In een kleine samenstelling gaan we via Teams op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over juridische vraagstukken rondom de Tozo.

30 september

Tijdens het overleg van het gemeentelijk netwerk 16-27 komen collega’s bij elkaar om kennis te delen en elkaar te inspireren. We trappen af met de landelijke mededelingen, daarna gaan we in 2 ronden van deelsessies in gesprek.

30 september

Op het jaarcongres Dag van de Integriteit, deze keer online, delen experts hun visie op integriteit, sociale veiligheid en het organiseren van tegenspraak binnen de publieke sector.

30 september

Uw werk als klantmanager of consulent inburgering verandert in de nieuwe Wet inburgering 2021. Wat betekent dat voor u en uw manier van werken? In dit vijfdaagse leertraject bereidt u zich voor op de nieuwe Wet inburgering.

30 september

Maatschappelijke ondersteuning is van groot belang voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Eenzaamheid, achteruitgang en overbelasting komen vaak voor. 

30 september

Hoe zet u een gebied, gemeente of regio echt goed op de kaart? En hoe doet u dat in tijden van corona? Over die vragen gaat de Masterclass Citymarketing.