Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

28 oktober

Op woensdag 28 oktober 2020 om 9.45 uur start de Week van de Pleegzorg met een speciale toneelvoorstelling ‘Open deuren’ in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Belangstellenden kunnen deze voorstelling online bijwonen en met aspirant-pleegouders, pleegkinderen en pleegouders van gedachten wisselen.

28 oktober

Vorig jaar trad de Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EG) in werking, ook wel Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. Doel is de aanbesteding van vervoer en transport door overheden te verduurzamen. De richtlijn moet voor 2 augustus 2021 zijn geïmplementeerd. Met dit webinar wordt u hierop voorbereid.

29 oktober

Elke bestuurder wil maatschappelijke doelen bereiken. Maar te vaak staan valkuilen en hindernissen het resultaat in de weg. Hoe herkent u ze? Hoe voorkomt u dat de publieke waarde in de knel komt? Dat is het thema van het VNG Risicobeheer Congres op donderdag 29 oktober.

29 oktober

Vanaf 1 juli 2021 staat het gemeentebestuur aan het roer als het gaat om de inburgering van statushouders. Wat zijn de kansen en uitdagingen van de regierol in de nieuwe Wet inburgering? De online kennissessie van 29 oktober geeft hierop antwoord.

29 oktober

Hoe gaat u om met gezondheidsproblemen bij de jeugd, waarbij een deel van de oplossing ligt in de samenwerking met het sociaal domein? Laat u informeren over de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, gericht op kinderen met overgewicht en obesitas en hun gezin.

29 oktober

Expertise Centrum Warmte organiseert 4 Herfst meet-ups: online bijeenkomsten voor gemeenten over de vernieuwde versie van de Leidraad. U krijgt daarbij persoonlijke ondersteuning van de Helpdesk. De bijeenkomst op 29 oktober is voor gemeenten die al verder zijn met het opstellen van hun transitievisie warmte.

29 oktober

In deze webinar geven wij u niet alleen informatie en handvatten rondom handhaving Tozo, maar gaan we ook met elkaar in gesprek over o.a. het verantwoordingsprotocol en de rechtmatigheidseisen. In deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om uw ervaringen te delen, waarbij u kunt aangeven wat goed gaat, maar ook waar u tegenaan loopt.

De bijeenkomst vindt ook plaats op maandag 2 november.

30 oktober

In dit webinar legt Paul van der Velpen uit hoe de tool 'Klantroutes Kansrijke Start' kan helpen bij het bieden van ondersteuning aan kwetsbare (aanstaande) ouders in de eerste 1000 dagen vanaf de zwangerschap. De tool is een initiatief vanuit het landelijke programma Kansrijke Start. 

30 oktober

Het kunnen verwerken en delen van gegevens is een belangrijke randvoorwaarde om de implementatie van de nieuwe Wet inburgering goed te laten verlopen. Tijdens de online kennissessie op 30 oktober worden verschillende vragen behandeld op het gebied van informatievoorziening en gegevensuitwisseling.

30 oktober

Gemeenten en huisartsen hebben verschillende rollen, maar dezelfde missie: gezonde en gelukkige inwoners. Hoe werkt u samen aan die missie? Daar gaat deze digitale Divosa Vrijdag dieper op in. Met aandacht voor beide perspectieven en inspiratie uit de praktijk van verschillende gemeenten.