Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

17 juni

In dit webinar blikken we vooruit. Hoe kunnen we de komende maanden inwoners en ondernemers met een onzeker inkomen het beste ondersteunen?

17 juni

Een bril die voorleest wat je zelf niet kunt lezen, een beamer die met lichtsignalen helpt bij het assembleren, een robot die je begeleidt, of een Augmented Reality bril die je door werkprocessen loodst… 

17 juni

Scenariodenken wordt wereldwijd toegepast door overheden, organisaties en bedrijven om proactief te kunnen handelen en om te kunnen gaan met onzekerheid en dynamiek in de buitenwereld. In onze masterclass leert u hoe u deze methodiek kunt toepassen.

17 juni

In dit online webinar bespreken we hoe herstelagenda’s door gemeenten ingezet kunnen worden om de herstelfase van de coronacrisis vorm te geven.

17 juni

Op donderdag 17 juni organiseert VNG Naleving van 9.30 tot 11.00 uur een online sessie om spontane naleving van de nieuwe Wet inburgering te bevorderen. In deze sessie worden er goede praktijkvoorbeelden van gemeenten gedeeld en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.

17 juni

Integraliteit is een belangrijk element van de nieuwe Wet inburgering. Wat betekent integraal samenwerken voor gemeenten, welke kansen biedt dit en hoe werkt dat in de praktijk?

17 juni

Hoe kunnen gemeenten werken aan herstel na corona? Hoe kunt u binnen de gemeente het gesprek over toekomstgericht begroten organiseren? Scenariodenken helpt het denken te structureren. Daarover gaat het RPO Journaal van 17 juni, geleid door Pieter Jeroense, plv algemeen directeur van de VNG.

18 juni

Deze online sessie staat in het teken van de (verdeling van de) financiële middelen voor de nieuwe Wet inburgering, specifiek voor gemeentelijke beleidsmedewerkers

18 juni

Om snel volwaardig mee te doen zouden inburgeringsplichtigen zo vroeg mogelijk in het traject zowel de taal moeten leren als starten met (vrijwilligers)werk. In het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering deden diverse gemeenten hierin ervaring op. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

18 juni

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?