Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

16 juni

Wat is de rol van bestuurders binnen de huidige tijdsgeest? Hoe vullen we de responsieve overheid in? Moeten we de rol van sociale media echt meenemen in ons beleidsproces? Tijdens deze masterclass gaat u met dit soort vragen en uitdagingen aan de slag.

16 juni

Wilt u aan de slag met het VN-verdrag Handicap? Bent u benieuwd hoe andere gemeenten dit aanpakken? Doe dan mee aan deze masterclass Lokale Inclusie Agenda.

17 juni

Behandeldiensten (bijvoorbeeld omgevingsdiensten) behandelen namens overheden ingediende vergunningaanvragen voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld een kapvergunning). 

18 juni

Behandeldiensten (bijvoorbeeld omgevingsdiensten) behandelen namens overheden ingediende vergunningaanvragen voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld een kapvergunning). 

18 juni

Zorgen dat inwoners toegang hebben tot hulp en steun die ze nodig hebben. Dat armoede geen belemmering is om mee te doen. En dat mensen zich ongeacht leeftijd, beperking of achtergrond thuis voelen in hun eigen wijk. Dat vraagt een effectieve aanpak en verbetering van beleid en dienstverlening. Daarvoor is samenwerken met meer en een diversere groep inwoners en het benutten van hun ervaringskennis van groot belang.

20 juni

Bent u raadslid of griffier en heeft u al enige kennis over de transitie naar aardgasvrije wijken? Platform31 houdt in 2020 3 interactieve, online bijeenkomsten over uw rol en mogelijkheden hierin. De sessie van 20 juni gaat over het thema participatie. 

22 juni

Wat zijn de woonwensen van mensen met autisme? Hoe komen zij aan passend werk? Hoe sluit de Lokale Inclusie Agenda van gemeenten aan op de behoeften van inwoners met autisme? Deze - en veel andere - vragen probeert het Nederlands Autisme Register (NAR) te beantwoorden tijdens deze online discussie

23 juni

Wilt u aan de slag met het VN-verdrag Handicap? Bent u benieuwd hoe andere gemeenten dit aanpakken? Doe dan mee aan deze masterclass Lokale Inclusie Agenda.

25 juni

Het Dorpenfestival, dat op 25 juni 2020 plaats zou vinden in Annen, gaat helaas niet door. We willen deelnemers en sprekers een veilige festivalervaring bieden; met de huidige vooruitzichten op de ontwikkeling van het Covid-19 virus is die garantie niet te geven. Daarom hebben we helaas deze lastige beslissing moeten nemen.

25 juni

Alles wat u als niet-financiële ambtenaar moet weten van financiën, geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen, in één dag! Dat biedt de online cursus Gemeentelijke Financiën. We leggen diverse financiële begrippen uit die u in het dagelijks werk vaak tegen komt. Daarnaast krijgt u een goed beeld van waar het geld van de gemeente vandaan komt, waar het heen gaat en via welk proces dit gebeurt.