Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

17 april

Zaterdag 17 april zal opnieuw een digitale Raad op Zaterdag plaatsvinden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) nodigen u uit voor 8 interactieve sessies over actuele, uiteenlopende onderwerpen.

19 april

Dit voorjaar organiseert VNG Naleving net als vorig jaar online-regiobijeenkomsten Tools voor Toezicht. Dezelfde opzet met nieuwe, actuele onderwerpen. Bent u actief met toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet binnen uw gemeente? Schrijf u dan snel in. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

19 april

Gemeenten werken vanuit verschillende rollen binnen het schuldendomein. Ze ondersteunen bij het oplossen van (dreigende) schulden of verstrekken leningen, maar vaardigen vanuit bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen ook dwangvorderingen uit of leggen boetes of maatregelen op. 

19 april

Vanaf 2021 biedt het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) van GGD GHOR Nederland in samenwerking met VNG Naleving de nieuwe Basistraining toezichthouder Wet kinderopvang aan. De training bestaat uit 7 dagen: 6 online trainingsdagen en een online terugkomdag.

20 april

Met de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid kunt u als gemeente een integraal veiligheidsbeleid ontwikkelen en regie voeren op dat thema. Om u wegwijs te maken en de nieuwe elementen in de meest recente versie toe te lichten, verzorgt de VNG dit webinar.

20 april

Het AdviesTeam Mantelzorg neemt u in dit webinar mee in het onderwerp ‘respijtzorg’, een thema waar de afgelopen tijd meerdere vragen over zijn binnengekomen bij het AdviesTeam.

20 april

De risicoanalyse verkeersveiligheid en de vertaling naar een uitvoeringsagenda en -programma: veel gemeenten zijn zelf aan de slag of worden meegenomen door hun regio of provincie. In dit webinar staat samen leren centraal en geeft het Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid handreikingen en tips.

20 april

Zet u zich in voor een Leven Lang Ontwikkelen en/of het verminderen van laaggeletterdheid? Kom dan naar dit een driedaags online festival, op 20, 21 en 22 april. Het Ontwikkeling Telt Festival is een vervolg op de eerdere congressen van Tel mee met Taal en Leven Lang Ontwikkelen

20 april

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein organiseert tussen 7 en 21 april 10 regionale online bijeenkomsten over de implementatie van het woonplaatsbeginsel. Omdat de impact van het woonplaatsbeginsel groot is, adviseren we gemeenten om uiterlijk 1 april te starten met het uitzoeken van de huidige populatie.

20 april

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein organiseert tussen 7 en 21 april 10 regionale online bijeenkomsten over de implementatie van het woonplaatsbeginsel. Omdat de impact van het woonplaatsbeginsel groot is, adviseren we gemeenten om uiterlijk 1 april te starten met het uitzoeken van de huidige populatie.