Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

21 januari

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor steeds meer maatschappelijke opgaven. Om die taken effectief uit te voeren moeten zij beschikken over de juiste data, informatie en kennis. De VNG zet zich in voor vernieuwing van dit kennis- en leerlandschap, zodat gemeenten beter zijn toegerust.

25 januari

Sterke regio’s dragen bij aan een veerkrachtige samenleving, dit kabinet maakte daar € 950 miljoen voor vrij. Elke regio in Nederland heeft een eigen karakter, en elke regio heeft iets anders nodig. Op dat eigene van de regio sluiten de 30 Regio Deals aan die vanaf 2018 in heel Nederland zijn gestart.

25 januari

In het derde coronasteun- en herstelpakket is € 63 miljoen voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo opgenomen. Tijdens dit webinar licht het ministerie van SZW dit pakket toe. 

25 januari

In dit tweede webinar over de Omgevingswet en het HR-domein laten we vanuit een aanpak zien hoe je vanuit de competentieprofielen komt tot een opleidingsplan, mét gerichte individuele leertrajecten en uiteindelijk opgeleid personeel die de juiste waardering krijgt (oa HR21).

26 januari

Veel gemeenten hebben recentelijk deelgenomen aan het onderzoek van de VNG: ‘Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls’, uitgevoerd door SCC Consultancy. Dit onderzoek laat zien dat de dienstverlening aan ondernemers door veel gemeenten is geïntensiveerd, uitgebreid en geïnnoveerd.

26 januari

Dit webinar is een opmaat voor de boostweek van de dialoog met jongeren van 1 t/m 5 februari. Deelnemers gaan onder leiding van prinses Laurentien van Oranje in gesprek met jongeren. Ook wordt tijdens het webinar een nieuwe handreiking over jongerenparticipatie gepresenteerd.

27 januari

De Achterhoek geeft een inkijkje in hun proces rond het maken van een Regionaal Mobiliteitsprogramma: waar staat de regio wat betreft duurzame mobiliteit, de mobiliteitscoöperatie en de samenwerking met ondernemers, inwoners, kennisinstellingen en gemeenten?

28 januari

Zelfstandig wonen in de wijk van mensen bij wie het leven af en toe ontwricht kan raken, vraagt om het tijdig signaleren van deze instabiliteit en het gehoor geven aan die signalen. Wat heeft deze persoon nodig? Wie kan dat bieden? En wat kan de wijk daarin betekenen?

28 januari

Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hen ondersteunen bij deze heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling.

28 januari

Bent u betrokken bij het opstellen van de regiovisie binnen uw regio? En heeft u vragen over het betrekken van ouders, jongeren, professionals en andere partijen? Meld u dan aan voor de ZOOMinn van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ)