Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

15 september

In dit webinar krijgt u informatie, praktische voorbeelden en aanknopingspunten om in uw regio meer uit de energietransitie te halen.

15 september

Het leveranciersoverleg is een maandelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. 

16 september

Toezicht op de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Een taak die in de gemeente steeds vaker voorkomt en tegelijkertijd nog relatief nieuw is. Gemeenten voeren sinds 2015 de Wmo 2015 en de Jeugdwet uit. In de media zien we steeds vaker dat onwelwillende, malafide zorgaanbieders gemeenschapsgeld dat voor de zorg is bestemd misbruiken en dat daardoor kwetsbare burgers in het nauw komen.

17 september

Tijdens de online Duurzaamheidstour gaat u in verschillende interactieve sessies onder begeleiding aan de slag om een eigen duurzaamheidsroute uit te stippelen om sportaccommodaties binnen uw gemeente of regio te verduurzamen.

17 september

Publieksbijeenkomsten verlopen niet altijd even goed. Het blijft lastig om de juiste balans te vinden tussen échte inspraak en het voorkomen van escalatie. De kunst is om iedereen met een tevreden gevoel naar huis te laten gaan. Met elkaar in gesprek gaan of blijven voorkomt verwijdering en opent nieuwe mogelijkheden.

17 september

Het lokaal bestuur is volop in beweging. Dat vieren we graag online met u in een democratische dag vol vernieuwing. Noteer deze dag alvast in uw agenda!

21 september

Vanaf januari 2020 biedt het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) van GGD GHOR Nederland in samenwerking met de VNG KCHN de nieuwe Basistraining toezichthouder Wet kinderopvang aan. De training bestaat uit zeven dagen: zes trainingsdagen en een terugkomdag. De training wordt komend jaar vier maal gegeven.

22 september

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controle functie. Met deze workshop krijgt u een beter inzicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de praktische uitvoering ervan.

23 september

Bent u raadslid of griffier en heeft u al enige kennis over de transitie naar aardgasvrije wijken? Platform31 houdt in 2020 3 interactieve, online bijeenkomsten over uw rol en mogelijkheden hierin. De sessie van 23 september gaat over het thema besluitvorming. 

24 september

Wilt u inzicht krijgen in uw CO2-footprint en weten waar uw reductiemogelijkheden liggen? Haal dan uw CO2-Prestatieladder certificaat. De VNG informeert u tijdens dit webinar over de ondersteuning die zij gemeenten biedt om in korte tijd tot certificering op niveau 3 van de ladder te komen.