Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

25 augustus

De VNG organiseert samen met BIJ12 een webinar over het stikstofregistratiesysteem (SSRS) en  andere ontwikkelingen zoals het instrument verleasen. 

27 augustus

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controlefunctie. Met deze workshop krijgt u een beter inzicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de praktische uitvoering ervan.

27 augustus

Tijdens de online Duurzaamheidstour gaat u in verschillende interactieve sessies onder begeleiding aan de slag om een eigen duurzaamheidsroute uit te stippelen om sportaccommodaties binnen uw gemeente of regio te verduurzamen.

31 augustus

Vanaf het boekjaar 2021 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze in uw organisatie en de mogelijke inrichting van een interne controle functie. Met deze workshop krijgt u een beter inzicht in de rechtmatigheidsverantwoording en de praktische uitvoering ervan.

2 september

Ook op lokaal niveau wordt werk gemaakt van het aanpakken van ongelijkheid. Daarom staat de vierde bijeenkomst (webinar) van het programma ‘Divers & inclusief’ in het teken van artikel 1 van de Grondwet.

3 september

Op 22 juni is de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) in consultatie gegaan. Dit webinar, speciaal voor bestuurders, gaat in op de conceptwet, de belangrijkste punten met betrekking tot de consultatie, de koppeling met de Transitievisie Warmte (TVW) en de Omgevingswet.

7 september

Deze training kent een hoog 'hands on' gehalte – na deze twee dagen kunt u direct aan de slag met de uitvoering van de registratie-taken vanuit de Wko. De training wordt online gegeven.

8 september

Wat is de rol van bestuurders binnen de huidige tijdsgeest? Hoe vullen we de responsieve overheid in? Moeten we de rol van sociale media echt meenemen in ons beleidsproces? Tijdens deze masterclass gaat u met dit soort vragen en uitdagingen aan de slag.

10 september

Met lef en open blik verder met de uitdagingen binnen het sociaal domein. De transitie is vijf jaar geleden begonnen, nu is het tijd voor de échte transformatie. Hoe doen we dat? Kom op 10 en 11 september naar Goes voor de 50e editie van dit bruisende LCGW-congres en laat u inspireren!

10 september

Wilt u uw inzicht in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) én de gewijzigde Wet politiegegevens (Wpg) vergroten? Of leren hoe u de Wpg toepast in uw dagelijkse praktijk? Schrijf u dan in voor deze praktische training, waarin de noodzakelijke theorie met casuïstiek wordt verhelderd.