Inhoud
Dit wetsvoorstel regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis.
De volgende doelen worden nagestreefd:

  • het waarborgen van de rechtspositie van personen met een psychische stoornis.
  • het voorkomen van dwang en het beperken van de duur van dwang met nadruk op het beginsel dat verplichte...

Inhoud
Het wetsvoorstel heeft tot doel om cliƫnten met een psychische stoornis, al dan niet in combinatie met een andere aandoening, beperking of handicap, en bij wie sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid op zorginhoudelijke gronden toegang te...