Inhoud
Wijziging van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in verband met coronamaatregelen ter ondersteuning van de agrarische sector. Daarnaast zijn er wijzigingen in verband met de structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van 8 mei van...

Inhoud
Het doel van de Tijdelijke noodwet stikstof is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw (met uitzondering van megastallen), door te laten gaan. Deze projecten worden dan van ’dringend openbaar belang’ verklaard. Voor de problemen met PFAS is het voorstel om per regio een plek aan...

Inhoud
Bij de Invoeringswet Omgevingswet is een amendement aangenomen dat voorziet in een redelijke gebruiksvergoeding bij de oplegging van gedoogplichten. Het betreft een vergoeding voor het feit dat de eigenaar of rechthebbende grond in gebruik geeft aan een initiatiefnemer. De regeling voor de gebruiksvergoeding wordt toegevoegd aan de Aanvullingsregeling grondeigendom...

Inhoud
Voorstel voor een oplossing voor de stikstofcrisis door te zorgen voor daadwerkelijke daling van de stikstofuitstoot op de lange termijn en voor versterking van de natuur. Dan kan er weer gebouwd worden en bereikt de natuur een staat van goede instandhouding. De goede staat van instandhouding van de natuur...