1. Wanneer vergunningverlening?

2. Huurprijs

3. Procedure vergunningverlening

4. Huurovereenkomst

5. Begrippen uit de wet