Jaar van uitgifte
2021

Thema’s die op korte termijn zouden moeten worden opgepakt om te werken aan herstel en
perspectief. Een verzoek aan het kabinet om het gemeenten mogelijk te maken hun rol te
nemen in deze fase na de COVID-19-crisis.