Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2013

De gemeente heeft een bijzondere positie in het contractenrecht. De VNG krijgt veel vragen van gemeenten hierover. Daarom hebben we de publicatie Van Contact naar Contract geactualiseerd.

Deze publicatie geeft antwoord op vragen als:

  • Kan er ondanks een voorbehoud van instemming door het college toch een overeenkomst tot stand komen?
  • Wie is partij bij een bevoegdhedenovereenkomst?
  • Mag een gemeente nakoming van een overeenkomst weigeren met als rechtvaardiging het algemeen belang?