Organisatie
NSOB
Publicatie soort
Rapport
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2021

Nu de versoepelingen van de coronamaatregelen elkaar in rap tempo opvolgen, zijn gemeenten druk om de enorme sociale en economische schade te inventariseren. Meer dan een jaar op-en-af in lockdown laat zijn sporen na, zowel financieel als maatschappelijk. Ook heeft de afgelopen periode deuren geopend, bestaande ontwikkelingen versneld of juist afgeremd.

Veel gemeenten zijn de afgelopen maanden, toen het coronavirus nog volop ons leven bepaalde, al gestart met nadenken over hoe de fase na de coronamaatregelen eruit kan zien. De gemeentelijke herstelplannen laten een grote diversiteit zien op inhoud, proces en aanpak. Was de corona-aanpak al een grote zoektocht, in de fase erna blijven we te maken houden met onvoorspelbaarheid. 

Essay: Omgaan met onvoorspelbaarheid

De VNG heeft het NSOB gevraagd te reflecteren op een aantal reeds opgestelde plannen. En op 20 april hebben de VNG en NSOB  een werksessie hierover gehouden met bestuurders en wetenschappers vanuit diverse werkvelden. Dit heeft geresulteerd in het essay: Omgaan met onvoorspelbaarheid, een bestuurskundige reflectie op gemeentelijke post-COVID-19 herstelplannen.

De rapporten uitgebracht door de Taskforce economisch herstel en de VNG-commissie Sociale Impact COVID-19 sluiten vanuit hun invalshoek hierop aan.