Organisatie
VNG ism Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2020

Deze handreiking heeft betrekking op de aanvullende bevoegdheden die de gemeente in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 krijgt. Bestuursorganen en ambtenaren kunnen deze publicatie als richtsnoer gebruiken voor het uitvoeren van deze bevoegdheden. Ook is er in de handreiking aandacht voor de plaats van de coronamaatregelen in de reguliere gemeentelijke praktijk, de autonome verordenende bevoegdheden van de gemeenteraad in dit verband en de verantwoording voor het door de burgemeester gevoerde bestuur.

De handreiking bevat heldere en systematische toelichtingen, voorbeelden, aandachtspunten, en overzichtelijke schema’s. Tevens is voorzien in een format voor een ontheffingsbesluit.

De handreiking is geschreven voor juristen, maar biedt ook voor niet-juristen een overzicht van de voor gemeenten relevante bevoegdheden.