Hét overzicht van alle wisselingen in het lokaal bestuur.

Tips voor de rubriek Personalia kunt u sturen aan Monique Westenbroek

Voor informatie over VNG Magazine en actuele artikelen kijkt u op de VNG Magazine overzichtspagina

De gemeenteraad van Opmeer heeft burgemeester GertJan Nijpels (VVD) voorgedragen voor herbenoeming. Zijn tweede ambtstermijn loopt op 15 mei 2017 af. Nijpels begon in 2005 in Opmeer waar hij al waarnemend burgemeester was. In de jaren daarvoor was hij onder meer wethouder in Den Helder en directeur van Holland Stores Group.

Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal is op 16 januari 2017 beëdigd voor een tweede ambtstermijn. De VVD’er is vanaf 2011 burgemeester in deze gemeente. Voordat hij naar Roosendaal kwam was hij onder meer burgemeester van Weert, wethouder in Breda, Tweede Kamerlid en raadslid in Bergen op Zoom.

Marnix Norder is begonnen als voorzitter van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Hij is benoemd voor een periode van vier jaar. Hij volgde op 1 januari 2017 Marc Calon op, die voorzitter van LTO Nederland werd. Norder was eerder Statenlid en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie van de gemeente Den Haag. Daarnaast was hij ook voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen en ambassadeur en voorzitter van het Expertteam Eigenbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Annet Doesburg is op 1 januari 2017 begonnen als beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur van de fusiegemeente Waadhoeke. Ze hield zich als projectleider de afgelopen tijd al bezig met de voorbereiding op de herindeling. De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. Doesburg werkte de afgelopen zeven jaar in verschillende directiefuncties bij de gemeente Amsterdam.

Op 16 januari 2017 begint Charlie Aptroot (VVD) als waarnemend burgemeester van de gemeente Wassenaar. Hij blijft daarnaast burgemeester van Zoetermeer waar hij in 2012 aantrad. De waarneming duurt tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Aptroot, die in Wassenaar de tijdelijke opvolger is van burgemeester Jan Hoekema (D66), was eerder raadslid en wethouder in Wassenaar, lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en Tweede Kamerlid.

Elke Dreier-Hafkens wordt per 1 april 2017 de nieuwe raadsgriffier van Heumen. Zij is nu nog griffier van de gemeenteraad van Druten. In Heumen volgt zij Janneke Visser-Hendriks op, die is vertrokken naar de Radboud Universiteit Nijmegen. Tot 1 april wordt het griffierschap waargenomen door Will Scheepens.