Reactie Actal onderzoek effecten decentralisaties op regeldruk voor burgers

dinsdag 7 maart 2017

Geachte heer Ten Hoopen,

Dank voor het aanbieden van uw onderzoek en aanbevelingen over de effecten van de decentralisaties op de regeldruk voor burgers. U constateert naar aanleiding van dit onderzoek dat gemeenten niet stil zitten en actief bezig zijn om het toegangsproces te verbeteren, maar dat er ook nog veel werk te doen is.

Gemeenten hebben bij de uitvoering van de decentralisatie wetten de nodige beleidsvrijheid gekregen. Wij zien daarom ook dat gemeenten verschillende uitvoeringspraktijken kunnen hebben. De meeste aanbevelingen zijn dan ook vooral belangrijk en betekenisvol voor individuele gemeenten.

Wij zullen daarom uw adviezen via onze website onder de aandacht brengen bij gemeenten. Tevens adviseren wij u om ook de individuele gemeenten aan te schrijven over dit onderzoek en uw aanbevelingen.

U constateert ook dat een deel van de ervaren regeldruk voortvloeit uit regelgeving van het Rijk. Wij waarderen dat u dit ook bij de betreffende ministeries onder de aandacht heeft gebracht.

Hieronder gaan wij kort in op uw verschillende aanbevelingen ter attentie van gemeenten.