VNG-inbreng WGO Wonen en Ruimte 11 december

woensdag 29 november 2017

Geachte woordvoerders wonen en ruimtelijke ordening,

U heeft maandag 11 december het wetgevingsoverleg wonen en ruimtelijke ordening. Graag geven we op twee thema’s onze reactie aan u mee, te weten de invoering van de Omgevingswet en op ‘wonen’.