Consultatie Aanvullingswet natuur Omgevingswet

maandag 23 januari 2017

Geachte heer Van Dam,

Op 21 november 2016 hebben wij van u het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet ontvangen. Wij steunen de integrale benadering die met de Omgevingswet wordt beoogd en vinden het positief dat met dit wetsvoorstel ook de natuurwetgeving wordt geïntegreerd in de Omgevingswet. Tevens waarderen wij de samenwerking bij de totstandkoming van het wetsvoorstel.