Publicaties en brieven

VNG inbreng Aanvullingswet geluid

21 juni 2019
Brief aan parlement

Reactie VNG consultatie wijziging Wet Milieubeheer

13 oktober 2017
Brief aan kabinet

Consultatiereactie Aanvullingswet Geluid

21 juni 2016
Brief aan kabinet

Nieuwe Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven

25 juni 2015
Ledenbrief
Lbr. 15/053

Akkoord met pakketafspraken geluid

20 maart 2013
Brief aan kabinet