Decentrale overheden: los knelpunten netcapaciteit op en zorg voor publieke sturing in marktordening warmtenetten

zaterdag 11 mei 2019

Op 16 mei vindt het AO Klimaat en energie in uw Kamer plaats. De gezamenlijke decentrale overheden – VNG, IPO en Unie van Waterschappen – geven u in dit kader graag enkele punten mee, die u kunt betrekken bij uw inbreng.