Wetgevingskalender

Heffen rioolheffing en afvalstoffenheffing van de gebruiker

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34542