Het Schakelteam Personen met verward gedrag heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers. De vorming van een nieuw kabinet en het opstellen van een regeerakkoord is een goed moment om extra aandacht te vragen voor een aantal relevante aspecten van dit urgente vraagstuk.
Dat blijkt uit een kort onderzoek dat afgelopen maand is uitgevoerd naar de nieuwe uitgaven van gemeenten aan het sociaal domein in relatie tot de extra inkomsten in de periode 2014 - 2019.
De VNG, de Vereniging van Grondbedrijven (VvG) en drie gemeenten hebben overleg gevoerd met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over drie aspecten van de vennootschapsbelasting waar grondbedrijven tegenaan lopen.
Er is veel informatie over het realiseren van de Banenafspraak. Van hoe pak ik het aan tot het begeleiden van medewerkers na het aannemen. Maar waar vindt u de informatie die u zoekt? De VNG heeft deze praktische informatie voor u op een rij gezet.
De particuliere vereniging Markdal ontving 12 april uit handen van minister Schultz de Eenvoudig Beter trofee 2016. De vereniging stelde samen met bewoners, grondeigenaren en natuurverenigingen een omgevingsvisie op voor het stroomdal van beek De Mark.
De VNG en Stimulansz hebben een overzicht gemaakt van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep die betrekking hebben op de begrippen ‘opzet’ en ‘grove schuld’ zoals die worden gehanteerd voor de bestuurlijke boete.
De WOZ-waarde van woningen is sinds 1 oktober 2016 in alle gemeenten openbaar. De mogelijkheden om de WOZ-waarden te bekijken, verschillen echter per gemeente. De VNG heeft een overzicht gemaakt waarin per gemeente staat hoe u de WOZ-waarden kunt opvragen.
Wat zijn de overwegingen, ervaringen en aandachtspunten bij het vormen van wijkteams in gemeenten? Het programma Integraal Werken in de Wijk zocht antwoord in de literatuur en in gesprekken met medewerkers van zeventien gemeenten. Conclusie: hét wijkteam bestaat niet.
Met onze notitie 'Recente initiatieven verantwoording en controle 2016' willen we gemeenten wijzen op twee recente initiatieven in het kader van de verantwoording en controle 2016.
Het CIZ laat weten dat de Wlz-aanvraagadvieslijn over indicaties steeds beter gevonden wordt. Via de aanvraagadvieslijn is het voor professionals van gemeenten en aanbieders mogelijk om voorafgaand aan of tijdens het indicatieproces te overleggen over een casus.