De circa € 300 miljoen wordt verdeeld over alle gemeenten in Nederland in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 (in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023). Dit gebeurt middels een specifieke uitkering die op dit moment wordt vastgesteld. De uitkering bestaat uit 2 delen.
In een nieuwe update over corona-ontwikkelingen gaat de VNG o.a. in op de afschaling van coronamaatregelen vanaf 26 juni, de afschaling van de crisisstructuur, de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, handvatten voor herstel en transitie en het onderzoek naar meerkosten Jeugd en Wmo.
Gemeenten en onderwijs staan voor de opgave om jongeren goed te laten van herstellen van de impact van corona en om hen perspectief te bieden. Hiervoor ontvangen zij steun vanuit het kabinet. In korte tijd moet er veel gebeuren. Om daarbij te helpen, maakte het NJi een stappenplan.
Einde aan de coronacrisis? Veel herstel begint pas. We maken ons langzamerhand op voor de periode na corona. Maar de gevolgen zijn niet zomaar verdwenen. Op 3 donderdagen (17 juni en 1 en 8 juli) kunt u in gesprek met enkele opstellers van het rapport Sociaal sterker de crisis uit.
In een nieuwe corona-update gaat de VNG in op omgaan met onvoorspelbaarheid in herstelplannen, enkele zaken rondom financiën en wetgeving en de VNG Dialogen in coronatijd.
Er wordt enorm veel gedaan om locaties coronaproof te maken, maar we blijven afhankelijk van individueel gedrag van bezoekers. Om sectoren en gemeenten hierbij te helpen biedt het kabinet gedragsondersteuning aan.
In een nieuwe corona-update gaat de VNG in op de quarantaineplicht, de Tijdelijke wet testbewijzen, het Dashboard Sociale Impact Corona, gemeentelijke vergunningverlening voor evenementen, verlenging van de steunprogramma’s en aankomende VNG Dialogen in coronatijd.
Op verzoek van het kabinet gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de naleving van de regels in de horeca en retail die open zijn screenen.
Vandaag is bekendgemaakt dat het steun- en herstelpakket wordt verlengd. Nog steeds kampen veel inwoners en ondernemers met de gevolgen van de coronamaatregelen. Daarnaast gaat het de goede kant op met het beheersen van de pandemie. Daarmee komt ook een einde aan overheidssteun in beeld.
De stapeling van economische en mentale problematiek bij (groepen) jongeren is reden voor zorg. Dat is het belangrijkste inzicht in de tweede publicatie van het Dashboard Sociale Impact Corona. Verder vertoont het dashboard eenzelfde beeld als in april. De economische gevolgen lijken tot nu toe mee te vallen.