'Blaming the victim' is een gemakkelijke manier om u van huiselijk geweld en kindermishandeling af te maken. Luister naar slachtoffers en betrokkenen en laat merken dat ze gezien worden. Een indringende oproep van Mirjam Bekker-Stoop in de derde podcast van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT).
Van 16 tot en met en 22 november is de landelijke Week tegen Kindermishandeling: een moment waarop de strijd tegen kindermishandeling nog eens in de spotlight wordt gezet. Het thema is 'Leren van elkaar': de verbinding wordt gevormd door 30 verhalen van ervaringsdeskundigen.
Samenwerken in het complexe veld van Zorg en Veiligheid is geen gemakkelijke taak. Tegelijkertijd is het wel essentieel om ingewikkelde problemen te kunnen aanpakken. Dus hoe doet u dat? De VNG lanceert hiervoor een unieke opleiding.
In de tweede Podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is Gerda Nuiten aan het woord. Gerda is aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling Veilig Thuis West Brabant. Ouderenmishandeling is voor deze regio een van de speerpunten in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Minister Hugo de Jonge heeft per 25 september een deel van zijn taken overgedragen aan staatssecretaris Paul Blokhuis en minister Tamara van Ark. Blokhuis neemt de jeugdportefeuille over en ook het VWS-deel van de portefeuille huiselijk geweld en kindermishandeling.
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) bezochten op 3 september de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid. Met hun deelname bevestigden de bewindspersonen het belang van de samenwerking rond zorg en veiligheid. Bekijk de video over deze bijeenkomst.
'WIJ…doorbreken de cirkel van geweld' is een reizende binnen- en buitenexpositie over huiselijk geweld en kindermishandeling. De 30 portretten uit de expositie bieden naast de indringende vormgeving ook een groot aantal inzichten in hoe mensen de vicieuze cirkel van geweld hebben doorbroken.
ZonMw lanceert een nieuwe overzichtstool waarmee in een oogopslag de ruim 500 projecten van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag zichtbaar zijn op de landkaart van Nederland. Het is mogelijk de projecten te filteren, bijvoorbeeld op startdatum en type project.
Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals moeten domeinoverstijgend met elkaar samenwerken. Dat is vaak een hele uitdaging. Daarom stellen 4 kennisinstituten beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen op 1 website beschikbaar.
Voor de tiende reisblog van Regionale Route 2021 maakt Merel Steinweg een wandeling met de nieuwe directeur van het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT): Mattias Gijsbertsen. Locatie: een Utrechts stadspark.