Ook in tijden waarin de focus op de bestrijding van het coronavirus ligt, zijn er toch opnieuw stappen gemaakt in de (regionale) aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat laat de 4e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) zien.
In veel landen groeit naar verwachting het aantal ouderen substantieel. Omdat dit aantal toeneemt, neemt ook ouderenmishandeling in aantal toe. Dit taboeonderwerp begint overal ter wereld meer zichtbaarheid begint te krijgen,
Alle 26 Veilig Thuis-organisaties in Nederland kennen vanaf vandaag de mogelijkheid om met hen te chatten. De chatfunctie geeft een extra mogelijkheid voor advies in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het programma Scheiden zonder Schade is in 2 regiolabs bezig om een nieuwe scheidingsaanpak te ontwikkelen. Dat gebeurt in co-creatie met gemeenten, RvdK, advocaten, familierechters, sociale teams en GI. Onderdeel hiervan is het inrichten van een Digitaal Plein (website en web-app).
Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Hiermee wordt de drempel verlaagd om huiselijk geweld te melden.
Op 25 april 2020 zijn de ministeries van VWS en JenV een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld gestart. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld.
Onder deze titel heeft het campagneteam ‘Samen tegen Corona’ een one-pager ontwikkeld met praktische tips voor situaties als de spanningen thuis te hoog oplopen en er onveilige situaties dreigen te ontstaan ten tijde van de corona-crisis. De nadruk ligt op handelingsperspectieven voor omstanders.
Wat kan ik doen als iemand aan me heeft gezeten en het voelde niet oké? Wat is seksueel misbruik eigenlijk? Is het normaal dat ik in de war ben? Waarom voel ik me schuldig? Allemaal vragen van kinderen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik.
Het is zover. De definitieve versie van de zelfscan kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten is geactualiseerd aan de hand van het vastgestelde kwaliteitskader en definitief vastgesteld.
Na het sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties, heeft de VNG met het ministerie van OCW de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden als dat nodig is.