In opdracht van het programmateam GHNT, VWS en de VNG heeft Andersson Elffers Felix (AEF) een analyse uitgevoerd van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams.
Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen ook in 2021 via de chat rechtstreeks om advies vragen bij een medewerker van Veilig Thuis. De tijdens de coronacrisis geïntroduceerde chatmogelijkheid is verlengd tot - in ieder geval - eind 2021.
De 5e voortgangsrapportage (VGR) van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) kun je een lustrum-editie noemen. Een lustrum dat positieve effecten laat zien voor zowel de regionale als de landelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM).
Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het aan slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving.
Over 1 ding zijn wethouder Elly Konijn-Vermaas (Alkmaar) en burgemeester Jan Nieuwenburg (Hoorn) het eens. Als je duurzame veiligheid wilt organiseren, dan zit zorg daar altijd bij. Zorg en Veiligheid hebben elkaar nodig.
Deze vraag lag 12 november op tafel tijdens de online talkshow in de Westhaven studio in Amsterdam. Aan tafel zaten het Verwey-Jonker Instituut, Augeo, een ervaringsdeskundige, het programma Geweld hoort nergens thuis, Veilig Thuis en een vertegenwoordiger van de 4 grote steden en 9 andere betrokken regio’s.
Vanaf 12 november 2020 kan niemand in Rotterdam er nog omheen. De expositie 'WIJ…doorbreken de cirkel van geweld' is met een online boodschap van staatssecretaris Blokhuis van start gegaan. Rotterdam heeft de primeur en op het Kruisplein ziet u tegen 29 portretten vol lef en durf.
Eén professional is en blijft betrokken zo lang als dat nodig is, dat is hét basisprincipe binnen de aanpak Blijvend Veilig in Amsterdam. Hanneke Bakker, bestuurder Blijf Groep, en Marjan Koopman, programmadirecteur Samen Doen, praten hierover in de vierde GHNT-podcast.
'Blaming the victim' is een gemakkelijke manier om u van huiselijk geweld en kindermishandeling af te maken. Luister naar slachtoffers en betrokkenen en laat merken dat ze gezien worden. Een indringende oproep van Mirjam Bekker-Stoop in de derde podcast van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT).
Van 16 tot en met en 22 november is de landelijke Week tegen Kindermishandeling: een moment waarop de strijd tegen kindermishandeling nog eens in de spotlight wordt gezet. Het thema is 'Leren van elkaar': de verbinding wordt gevormd door 30 verhalen van ervaringsdeskundigen.