Nieuws
Met ondersteuning vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis gingen 5 pilotregio’s aan de slag om de aanpak tegen seksueel geweld in hun regio vorm te geven en (door) te ontwikkelen. Op basis van hun ervaringen en landelijke kennis zijn bouwstenen ontwikkeld.
Het Instituut Publieke Waarden (IPW) heeft in opdracht van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis onderzocht hoe het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid zich verhoudt tot de eigen Doorbraakmethode.
Met ‘Sneller Thuis’ hebben instellingen voor vrouwenopvang tools in handen om de verblijfduur van cliënten in de opvang te verkorten. Sneller Thuis is een praktijkexperiment vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT).
Op 1 juni kwam er een einde aan het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) en daarmee namen we afscheid van Mattias Gijsbertsen, die vanaf 2020 de rol van programmadirecteur op zich nam. In een interview blikt hij terug op een mooie en leerzame periode, waarin veel is bereikt.
Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld die gekenmerkt wordt door een patroon van controle en dwang. Dit kan zich uiten in het isoleren, vernederen en intimideren van de partner tot ernstig fysiek en seksueel geweld. Ook kan het gaan om controle van de financiën en dreigementen.
Het programma 'Geweld hoort nergens thuis' liep van 2018 tot en met 2021. Er werd gestart met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de laatste rapportage (december 2021) bleek dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.
De geldigheid van het kwaliteitskader 'Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten' en bijbehorende zelfscan is met onbepaalde tijd verlengd. Hier hebben de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid in februari mee ingestemd.
Het aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld is complex. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak vanuit verschillende domeinen, o.a. zorg, veiligheid en het sociaal domein. Er is niet alleen effectieve inzet nodig op het stoppen van geweld, maar ook een lange adem voor het duurzaam oplossen ervan.
Een doorbraak realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met die ambitie startte ruim 3 jaar het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Uit de zevende en laatste voortgangsrapportage blijkt dat het vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.
De routekaart voor het gebruik en de toepassing van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten laat zien op welke wijze u als beleidsmedewerker of als projectleider het regionale of lokale proces kan doorlopen en wat daarvoor nodig is.