Op 16 september 2021 heeft de VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs de overbruggingsfinanciering voor Drakentemmers in 2022 goedgekeurd. 2022 staat het teken van een landelijke uitrol, zodat (aankomende) behandelaren uit heel Nederland kunnen aansluiten.
De Hervormingsagenda Jeugd wordt door de VNG samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals opgesteld. Deze 5 partijen (de 'vijfhoek') hebben dinsdag 28 en woensdag 29 september tijdens een kick-off het proces voor de Hervormingsagenda Jeugd verder uitgewerkt.
Gender is onderdeel van het complex van oorzaken dat bijdraagt aan het ontstaan en voortduren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wil je effectief handelen bij deze problematiek dan werk je aan het wegnemen of beïnvloeden van de oorzaken, dat betekent dat je ook aandacht aan gender moet besteden.
Voor 2022 is € 5 miljoen beschikbaar voor de voortzetting van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) met focus op de versterking van de regionale en lokale aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld met de inzet van regionale projectleiders.
Hoe praat u met kinderen over kindermishandeling? Hoe zorgt u ervoor dat ze weten dat het niet normaal is? Voor gemeenten en scholen is er nu de gids ‘Ieder kind geïnformeerd’ met handvatten om op scholen het gesprek te voeren en de positie van kinderen zelf te versterken.
Per 1 september start Regioplan met het ondersteunen van regio’s bij het werken met de Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: een middel dat bijdraagt aan het verbeteren van de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM).
Het programma sociaal domein maakte de afgelopen weken in de Zaaigoed podcastserie een aflevering over huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij ze samenwerkte met het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT).
De herziene versie van de handreiking 'Samen Deskundig' bespreekt en belicht de samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Uit een quickscan onder de titel ‘Focus op de pleger – deel van het geheel’ zijn succesfactoren naar voren zijn gekomen. Deze succesfactoren vormen de basis voor de bouwstenen plegeraanbod in het vrijwillig kader huiselijk geweld en kindermishandeling voor (centrum)gemeenten en GHNT-regio's.
Het CBS publiceerde 30 juni een nieuw interactief dashboard ‘Beleidsinformatie Veilig Thuis’ met landelijke en regionale cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld op basis van dataleveringen van de Veilig Thuis-organisaties. Het CBS publiceerde de uitkomsten voordien in de online databank StatLine.