Vandaag (30 maart 2021) is het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Het toekomstscenario biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien waarbij het belang van kind en gezin centraal staat.
Ter ondersteuning van de implementatie van MDA++ in de regio’s, als onderdeel van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn 2 hulpmiddelen ontwikkeld voor gezinnen waar multiproblematiek speelt, maar waar geen minderjarige kinderen (meer) zijn. Het gaat om een verdiepings- en dilemmakaart.
De regionale Taskforce Kindermishandeling Tilburg is de aanjager van het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Hart van Brabant. Nu het laatste jaar van de taskforce is aangebroken, is het tijd voor een terugblik.
Halverwege de podcastserie Geweld hoort nergens thuis (GHNT) vragen we Mattias Gijsbertsen, directeur van het programma GHNT, wat hij de afgelopen 5 podcasts heeft gehoord en welke gedachten hij daarbij heeft. Stemt het hem positief of juist niet en wat heeft volgens hem dit jaar nog meer aandacht nodig?
Om de implementatie van het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten en de daarbij behorende zelfscan te ondersteunen, heeft het programma GHNT een infobox samengesteld. De infobox bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten.
Slachtoffers van seksueel geweld weten vaak niet de juiste informatie te vinden over beschikbare hulp. Het Centrum Seksueel Geweld ontwikkelde daarom een speciale informatietool. Deze tool is een handvat voor slachtoffers om de hulp te vinden die het beste past bij hun situatie, wensen en mogelijkheden.
Goede praktijkvoorbeelden laten zien dat het mogelijk is om de veiligheid in gezinnen te herstellen als alle partijen binnen een gemeente samenwerken. Dat blijkt uit onderzoek van 4 inspectiediensten die samenwerken in het Toezicht Sociaal Domein (TSD).
Nu de avondklok is verlengd blijft de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 2 maart op werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis.
De campagne ‘Mamaliefde en Papaliefde is’ heeft als doel: het verlagen van de drempel om met je zorgverlener over je zorgen te praten. Lokale coalities Kansrijke Start kunnen gebruik maken van een toolkit met video’s, posters, flyers en ervaringsverhalen.
Psychische klachten, verslaving, gedrag met risico’s voor zichzelf en/of de omgeving: veel Nederlanders kampen met een opeenstapeling van problemen met een zorg- én veiligheidscomponent. Betere samenwerking helpt om hun kwaliteit van leven te verbeteren en leidt tot minder overlast en veiligheidsproblemen.