Jan-Dirk Sprokkereef vertrekt per 1 februari 2020 als programmadirecteur van Geweld Hoort Nergens Thuis. Hij heeft nieuwe functie aanvaard als Lid van de Raad van bestuur bij Siza, een organisatie die mensen met een beperking of chronische ziekte ondersteunt.
Op 21 november hebben de Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten vastgesteld.
1 op de 5 vrouwen en 1 op de 16 mannen in Nederland hebben weleens seksueel geweld meegemaakt. Voor wie seks tegen zijn of haar wil heeft gehad, is het goed om zo snel mogelijk hulp te vragen. Zo zijn er binnen zeven dagen veel mogelijkheden op medisch, psychologisch en forensisch vlak.
De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen maakt zich zorgen in de vandaag verschenen Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018. Zo krijgen niet alle kinderen tijdig de juiste hulp tegen seksueel geweld.
Op 7 november vond in de Reehorst in Ede de presentatie plaats van de eerste tussenresultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Naar aanleiding van het onderzoek en de presentaties verscheen een special van het Augeo Magazine.
Partners in de jeugdsector hebben een gezamenlijk platform gelanceerd waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd.
Van 18 t/m 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling. Vanaf deze week worden gedurende een jaar 30 verhalen gedeeld van professionals, ouders, kinderen en omstanders, die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling.
Onder de titel ‘Samen doen’ is in Gelderland-Zuid een werkgroep ingesteld die de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk-)team monitort. Momenteel worden de afspraken geactualiseerd.
Tijdens de Voor de Jeugd Dag op 7 oktober in de Westergasfabriek in Amsterdam werd het Ontwikkeldocument MDA++ Friesland, ‘Van visie via experiment naar reguliere aanpak’ gepubliceerd. Het document is een leidraad die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting.
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een bestuurlijke tafel ingericht waar op regionaal niveau samengewerkt wordt op het gebied van zorg en veiligheid: commissie ‘Zorg en Veiligheid’. De commissie is opgericht om gezamenlijk domein- én gemeentegrensoverschrijdende problematiek aan te pakken.