De VNG heeft het nieuwe collectief zorgverzekeringscontract gegund aan drie zorgverzekeraars: IZA, CZ en Menzis, na een Europese aanbesteding. Alle Nederlandse gemeenten vallen onder het collectieve contract, behalve Amsterdam en Den Haag.
Op de site collectiefzorgaanbod.nl vindt u de door VNG, IPO en UvW gemaakte overzichten zorgpremies 2020 (inclusief collectiviteitskorting). Hier staan de belangrijkste vergoedingen voor de basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekeringen die binnen het collectieve contract worden aangeboden.
De VNG heeft de collectieve zorgverzekering voor gemeenteambtenaren verlengd tot 1 januari 2021. De VNG maakt gebruik van de optie om het contract met een jaar te verlengen.