Het werd onlangs duidelijk dat er een lacune zit in de route van de voorbereiding van een zorgmachtiging Wvggz tussen de gemeente en het Openbaar Ministerie. Er werd een tijdelijke werkwijze afgesproken, daar is nu een instructie voor beschikbaar.
Meldmedewerkers, triagisten, wijkteams en andere (beleids)ambtenaren betrokken bij de Wvggz: voor hen heeft VNG Academie diverse incompany trainingen in het aanbod.
De VNG heeft een DPIA (Data Protection Impact Assessment) op de Wvggz gemaakt. De DPIA beschrijft de impact van de nieuwe Wvggz op de privacy van de betrokkenen, en wat gemeenten moeten doen om de privacy te borgen.
Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking, als vervangers van de huidige Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In de Wvggz zijn alle rechten vastgesteld van mensen die verplichte ggz-zorg krijgen.
De Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) gaan op 1 januari 2020 in als vervangers van de Wet BOPZ. Regelmatig berichten we over de stand van zaken van de (voorbereidingen op de) invoering.
Het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) draait inmiddels op volle toeren en de regioadviseurs ondersteunen en adviseren de regio’s vraaggericht. De vragen vanuit de regio’s zijn zeer uiteenlopend en liggen op een breed scala van thema’s.
Wat is nodig voor de informatievoorziening om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen? De VNG publiceert hierover regelmatig factsheets. Inmiddels is de derde factsheet verschenen.
De nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) gaat in per 1 januari 2020. De VNG heeft in samenwerking met communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers van een aantal gemeenten teksten gemaakt die gemeenten kunnen gebruiken voor de communicatie over de Wvggz.
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplicht geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking, de opvolger van de Wet Bopz. Hoe staat het inmiddels met de implementatie van de Wvggz, welke stukken worden opgeleverd en wat kunt u verder de komende maanden verwachten van de VNG?
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. De Wvggz geldt ook voor jeugdigen. In een factsheet geven we een beknopt overzicht van de Wvggz en de belangrijkste ‘checks’ in de implementatie van de Wvggz rondom jeugdigen.