Klimaatverandering, eenzaamheidsbestrijding, de woonopgave, de schuldenproblematiek: het zijn voorbeelden van opgaven die je als Rijk, provincie, gemeente of waterschap niet alleen kunt oplossen. Overheden werken daarom steeds meer samen. Hoe maakt u dat tot een succes?
Met het discussierapport zet de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen de belangrijkste uitdagingen op de agenda als het gaat om de gezamenlijke aanpak van grote opgaven. Voor de volgende stap, aanbevelingen en beleidsopties, is ook uw bijdrage van harte welkom.
In 2020 wordt onderzoek gedaan naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord voor gemeenten, provincies en waterschappen. Onlangs was in het Zeeuwse Kapelle de eerste bijeenkomst om de decentrale overheden te informeren.
De vraag was simpel: 2 bedrijven in Doesburg wilden hun watergebonden logistieke activiteiten uitbreiden. Kan dat? Gemeente Doesburg startte een onderzoek en werkte samen met regionale partijen. In een interview met de burgemeester leest u meer over deze succesvolle samenwerking.
Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk tekenden voor het Interbestuurlijk Programma (IBP). het doel was en is om samen meer bereiken op grote maatschappelijke opgaven. Hoe staat het er nu voor met de samenwerking?
Breng uw best practice naar voren tijdens het eerste landelijke Dorpenfestival op donderdag 25 juni 2020 in de gemeente Aa en Hunze. Het festival biedt onder meer plaats aan een dorpsmarkt waar gemeenten hun vraagstuk en oplossing kunnen presenteren en bespreken met zeshonderd bezoekers van het festival.
Het eerste landelijke Dorpen Festival is op donderdag 25 juni 2020 in de gemeente Aa en Hunze. Politici, bestuurders en ambtenaren gaan deze dag samen aan de slag met vraagstukken die leven in dorpen en op het platteland. Inschrijven voor het festival kan vanaf februari. Er is ruimte voor 600 deelnemers.
Op verzoek van geïnteresseerde gemeenten voor het festival Dorpen van Nu (werktitel) is de deadline voor de indiening van het bidbook verplaatst. Oorspronkelijk was de uiterste datum om het bidbook aan te leveren 19 december, nu kunnen de indieners uiterlijk 10 januari 2020 het bidbook aanbieden. Dit stelt de...
In juni 2020 staan Nederlandse dorpen een hele dag in de volle bestuurlijke aandacht. In een passende kleinschalige omgeving gaan politici, bestuurders en ambtenaren samen aan de slag met plattelandsvraagstukken.
Nóg meer ervaringen uitwisselen, complexe uitdagingen uitdiepen, kennistrajecten opzetten en belemmeringen wegnemen. Dat willen de partners van de City Deal Klimaatadaptie bereiken in het laatste jaar van deze samenwerkingsovereenkomst.