Heeft u een vraagstuk over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)? Meld u dan aan voor een spreekuur van de Expertpool MVI op 16 en 19 januari. Tijdens het spreekuur kijken experts samen met u hoe uw vraagstuk het beste kan worden opgepakt.
De formele consultatie voor de Invoeringswet Omgevingswet is op 5 januari 2017 gestart en loopt tot 3 februari 2017 via de websiter internetconsultatie.nl. Gemeenten kunnen zelf reageren maar worden ook gevraagd inbreng aan te leveren voor de VNG-reactie.
Gemeenten lopen door het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix het risico te handelen in strijd met de privacywetgeving bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek in twee gemeenten. Hoe u hiermee kunt omgaan leest u in dit bericht.
De gemeentelijke woonlasten in de grote gemeenten dalen. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Huurders betalen 1,0 procent minder, woningeigenaren 0,2 procent minder.
Blinde en (ernstig) slechtziende kinderen hebben meer kans op psychische problemen dan ziende kinderen. De VNG heeft namens alle gemeenten een landelijke raamovereenkomst afgesloten voor gespecialiseerde GGZ voor deze kinderen. Hierover is nu een factsheet verschenen.
Alle jeugdregio's kunnen hulp krijgen bij het doorontwikkelen van hun samenwerking met veiligheids- en justitiepartners. De VNG biedt gemeenten hiervoor het ondersteuningsprogramma 'Samenwerken met de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen'. Wat is ons aanbod? Bekijk het snel!