Het Nederlandse netwerk Child Friendly Cities en de stad Rotterdam nodigen u van harte uit voor een werkbezoek op 3 februari aan de stad Rotterdam over het thema positief en innovatief jeugdbeleid. Tijdens dit werkbezoek is aandacht voor het positief jeugdbeleid in gemeente Goeree-Overflakkee.
Integrale Vroeghulp is dé zorg voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Op 12 december was in Utrecht de Kenniscarrousel Integrale Vroeghulp. Kon u er niet bij zijn? Lees dan onze impressie van de Kenniscarrousel, in woord en beeld!
Per 1 januari 2017 wijzigen de bijstandsnormen. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. In het overzicht hieronder vindt u alle bedragen.
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Maar hoe geef je die verbinding in de praktijk vorm? Kom persoonlijk kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat al samen succesvol doen. Schrijf u in voor een praktijkbezoek op 27 januari.
COA en gemeenten willen de kans voor vluchtelingen op integratie in ons land zo groot mogelijk maken. Er wordt tegenwoordig vaak zo vroeg mogelijk gekeken wat iemands talenten en ambities zijn, om de vluchtelingen vervolgens op te vangen in een regio waar ze zoveel mogelijk kans hebben op een baan.
In de Staatscourant is een wijziging van de Regeling Jeugdwet gepubliceerd, die in verband staat met de indexering van de pleegvergoeding. Het gaat om de hoogte van de pleegvergoedingen in 2017. Ook voor gemeenten is het nuttig om hiervan op de hoogte te zijn.
De staatssecretaris van Onderwijs heeft de eerste uitkomsten van het CBS-onderzoek naar een herziene gewichtenregeling in het basisonderwijs naar de Kamer gestuurd. Dit onderzoek moet leiden tot verbetering van het onderwijsachterstandenbeleid en een indicator die achterstanden beter voorspelt.
De VNG krijgt vragen van gemeenten die op zoek zijn naar de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hiervoor kunt u twee brochures gebruiken. Hoewel deze uitgaan van het prijspeil uit eerdere jaren, zijn ze zeer goed bruikbaar.
Heeft u een vraagstuk over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)? Meld u dan aan voor een spreekuur van de Expertpool MVI op 16 en 19 januari. Tijdens het spreekuur kijken experts samen met u hoe uw vraagstuk het beste kan worden opgepakt.
Bij de aanbesteding van het gemeentelijke functiewaarderingssysteem zijn afspraken gemaakt over kortingen en prijsindexering. Per 1 januari 2017 wordt voor de tweede keer een korting op het licentietarief toegepast op basis van het aantal aangesloten organisaties.