De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) evalueert de verhoogde asielinstroom. De ACVZ heeft voor de evaluatie aan alle burgemeesters per e-mail een enquête gestuurd over de wijze waarop omgegaan is met de verhoogde asielinstroom in Nederland.
De belangrijkste punten in de vergadering van het College voor Arbeidszaken (CvA) van 12 januari 2017 waren: vaststelling van de conceptarbeidsvoorwaardennota en de normalisatie van de rechtspositie ambtenaren.
In deze nieuwsbrief onder meer de Oost-Brabantse aanpak, ervaringsdeskundige Joris over het belang van een vertrouwensband en de ondersteuningsmogelijkheden van het Schakelteam bij het opzetten van een sluitende aanpak mensen met verward gedrag.
De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten-wet DBA van de VNG goedgekeurd. De VNG koos ervoor drie modellen op te stellen. De drie verschillende modelovereenkomsten passen bij diverse soorten opdrachten.
Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota. De arbeidsvoorwaardennnota dient als uitgangspunt voor de VNG in het komende overleg over de Cao Gemeenten.
Hoe ziet de jeugd-ggz de samenwerking in het nieuwe jeugdstelsel met gemeenten? In een manifest over jeugdhulp presenteert GGZ Nederland de koers voor 2017 en daarna. De aanbieders vinden dat de overdracht van j-ggz naar gemeenten kansen biedt voor effectievere jeugdhulp.
Elke gemeente heeft ze wel: gezinnen met meerdere zorgvragers. Hoe voorkom je dat zij onnodig belast raken door bureaucratie? Hoe lever je maatwerk, in de geest van de decentralisaties? De gemeente Meppel stelt een voorbeeld voor 'het gezin met de vier wetten.'
Hoe ziet de gemeente van de toekomst eruit? In ieder geval als een aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisatie. A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling naar deze organisatie van de toekomst. Hierbij kunt u een aantal subsidieregelingen gebruiken.
Wat drijft je als lokaal bestuur, wat maakt dat je succesvol kunt zijn als lokaal bestuurder? Hoe kun je als gemeente ‘public value’ ofwel publieke waarde creëren?
De Invorderingswet 1990 ondergaat een wijziging om de invorderingsregelgeving voor belastingen en toeslagen te stroomlijnen. Het verlenen van uitstel van betaling en het beslissen op een kwijtscheldingsverzoek gebeurt voortaan bij voor bezwaar vatbare beschikking.