Hoe ziet de jeugd-ggz de samenwerking in het nieuwe jeugdstelsel met gemeenten? In een manifest over jeugdhulp presenteert GGZ Nederland de koers voor 2017 en daarna. De aanbieders vinden dat de overdracht van j-ggz naar gemeenten kansen biedt voor effectievere jeugdhulp.
Elke gemeente heeft ze wel: gezinnen met meerdere zorgvragers. Hoe voorkom je dat zij onnodig belast raken door bureaucratie? Hoe lever je maatwerk, in de geest van de decentralisaties? De gemeente Meppel stelt een voorbeeld voor 'het gezin met de vier wetten.'
Hoe ziet de gemeente van de toekomst eruit? In ieder geval als een aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisatie. A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling naar deze organisatie van de toekomst. Hierbij kunt u een aantal subsidieregelingen gebruiken.
Wat drijft je als lokaal bestuur, wat maakt dat je succesvol kunt zijn als lokaal bestuurder? Hoe kun je als gemeente ‘public value’ ofwel publieke waarde creëren?
De Invorderingswet 1990 ondergaat een wijziging om de invorderingsregelgeving voor belastingen en toeslagen te stroomlijnen. Het verlenen van uitstel van betaling en het beslissen op een kwijtscheldingsverzoek gebeurt voortaan bij voor bezwaar vatbare beschikking.
Na vaststelling door de minister van OCW wordt de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 terugwerkend tot 1-1-2017 van kracht. Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie liet de VNG een handreiking en een zogenoemde SelectTool ontwikkelen door VHIC.
Voor ongeveer 3.300 Wlz-indiceerbaren loopt op 1 juli 2017 het in de Wlz getroffen overgangsrecht af. Vanaf dat moment ontvangen zij zorg via de gemeente en/of de Zorgverzekeringswet. In oktober vorig jaar stuurden we de gemeenten een ledenbrief over dit onderwerp.
Bij gevallen van huiselijk geweld is soms acuut opvang nodig, in de eigen of in een andere gemeente. De 35 centrumgemeenten in de vrouwenopvang maakten daarover in december nieuwe afspraken.
‘2017 staat, in ieder geval de komende maanden in het teken van eerst de verkiezingen, dan de formatie en dan het aantreden van een nieuw kabinet. Veel onzekerheden, veel variabelen en, na 15 maart wellicht ook veel varianten voor een uitkomst. Maar één ding is zeker: er moet samengewerkt worden.’
Vanaf 2017 verstrekt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de vijf financiële ratio’s aan die gemeenten die vermeld zijn in de geborgde leningsovereenkomsten van de corporatie en die bij WSW ingezet onderpand van de corporatie binnen hun grenzen hebben.