Aanjagers Banenafspraak Aart van de Gaag en Hans Spigt hebben in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Klijnsma aandacht gevraagd voor het dat feit er niet specifiek mag worden geworven op de doelgroep of op deze groep specifiek mag worden geselecteerd bij het stellen van vacatures.
In de Tweede Kamer was 17 januari een hoorzitting over het Wetsvoorstel voortgang energietransitie. De VNG pleitte tijdens de hoorzitting voor een aantal noodzakelijke aanpassingen van de wet willen we tot de nodige versnelling van de energietransitie komen.
Handmatig stemmen tellen duurt te lang, vraagt te veel van vrijwilligers en brengt risico's op fouten met zich. De VNG is en blijft daarom voorstander van de introductie van een electronische stemmenteller: daar is wel een nieuw stembiljet voor nodig.
'Taskforces, commissies, actiegroepen, plannen van aanpak: misschien is het tijd om te stoppen met steeds hetzelfde te doen en hopen dat er iets anders uitkomt. Tijd om te investeren in professionals die aan de frontlinie het werk moeten doen', aldus Jo Hermanns op het congres Veilig Verder.
De CRvB deed op 11 januari een uitspraak waarbij zij stelt dat (huishoudelijke) hulp van een vrouw aan haar moeder niet kan worden aangemerkt als mantelzorg, omdat zij de hulp niet bereid is te leveren zonder daarvoor te worden betaald (via een pgb).
De rekentool Loonkostensubsidie is vernieuwd: er is nu een webbased tool beschikbaar in plaats van een tool in Excel.
Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is op zoek naar de drie meest ondernemende EU-regio’s met een bijzondere innovatie strategie. Het CvdR heeft hiervoor een wedstrijd uitgeschreven.
Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Het is dan bijvoorbeeld moeilijk om op te zoeken wat politieke partijen willen of om een stembiljet te begrijpen. Daarom is er nu de 'Verkiezingskrant in gewone taal'.
In 2015 waren er ongeveer 40.000 peuters die niet naar een voorschoolse voorziening gingen. Voor deze groep hebben Rijk en VNG bestuurlijke afspraken gemaakt, met als doel dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening. Hiervoor komt extra geld beschikbaar.
Het programma Kinderopvang van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving heeft geïnventariseerd hoe gemeenten uitvoering geven aan de arbeidsverplichtingen in de Participatiewet.