De budgetverdeling Wsw (Wet sociale werkvoorziening) wordt met ingang van 2017 gebaseerd op de ‘betalende gemeente’. Als bron voor die nieuwe verdeling geldt de Wsw-statistiek over 2016. De deadline voor de gegevensaanlevering van de tweede helft 2016 is 15 februari aanstaande!
De Commissie Ruimte en Wonen kwam 12 januari bijeen. Hilco van der Wal van het Herbestemmingsteam lichtte toe dat er vier belangrijke pijlers voor een succesvolle binnenstedelijke transformatie zijn
Vorig jaar in oktober is de Lokale Monitor Wonen gelanceerd. Eind januari kunnen gemeenten hun eigen gemeentelijke rapportage vinden op Waarstaatjegemeente.nl onder de tegel Lokale Monitor Wonen.
Het is al jaren een goede traditie tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNG International: de bekendmaking van de 'Meest Inspirerende Global Goals Gemeente'. De jury prijst alle inzendingen, maar er zijn in hun ogen twee gemeenten die er duidelijk bovenuit steken: Oss en Utrecht.
Het Europese project PUBLENEF ondersteunt gemeenten met het implementeren van projecten gericht op energie-efficiëntie. Tijdens dit project wordt ondersteuning geboden en kennis uitgewisseld met de andere deelnemers. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich hiervoor aanmelden.
De aanmelding voor het European Network of Cities & Regions for the Social Economy awards (REVES) is geopend. Dit is een prijs voor de beste partnerschappen tussen lokale/regionale besturen en sociaal-economische organisaties. Aanmelden kan tot en met 28 februari 2017.
Afgelopen weken heeft de conceptversie van de Structuurvisie ondergrond (STRONG) ter inzage gelegen. De VNG heeft onder andere in samenwerking met de gemeentelijke werkgroep (WEB) een reactie geschreven.
De VNG hield op 11 november jl. met Platform31 en de Hogeschool Utrecht een Atriumlezing met Dr. Elisabeth Babcock, de grondlegger van Mobility Mentoring. Het resultaat van de Atriumlezing was veel interesse om Mobility Mentoring ook in Nederland in te zetten. Daarvoor is een handreiking verschenen.
De staatssteunregels zijn gemoderniseerd. De verantwoordelijkheden voor decentrale overheden zijn toegenomen. Aanleiding voor het ministerie van BZK om voor decentrale overheden en ministeries de Handreiking Staatssteun uit te brengen.