Bedrijven moeten een bijdrage leveren aan energiebesparing; grote ondernemingen moeten daarnaast voldoen aan de eisen uit de Energy Efficiency Directive, de EED. Voor deze ondernemingen is een landelijke opererend Kernteam EED ingesteld. Met succes blijkt uit de eerste evaluatie.
Het rapport Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft exact het vraagstuk binnen de energietransitie weer. Berend de Vries (VNG commissievoorzitter MEM): 'De impact van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving is groot.'
Hoeveel kost het invoeren en straks de uitvoering van de Omgevingswet? Die vraag leeft bij veel gemeenten. Een financieel model brengt de kosten in beeld. Honderden projectleiders en collega’s van financiën kwamen in februari naar regiobijeenkomsten voor een toelichting op het model.
Hoe betrekt u inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingen in de buurt en in de stad? De gemeente Delft vroeg het de mensen zelf: Willen ze meepraten? Over welke onderwerpen wel? En welke niet?
Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan gemeenten, provincies en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.
De Green Deal Aardgasvrije wijken stelt gemeenten in staat woningen op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Vandaag ondertekent het Rijk samen met de VNG, 30 gemeenten, de 12 provincies en 5 netbeheerders deze Green Deal.
De Invoeringswet Omgevingswet is een volgende stap op weg naar een eenvoudiger en beter omgevingsrecht. De wet brengt goede aanpassingen aan in de Omgevingswet: de flexibiliteit en afwegingsruimte voor gemeenten worden erdoor vergroot. De VNG signaleert nog wel diverse aandachts- en verbeterpunten.