Vanaf 2017 verstrekt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de vijf financiële ratio’s aan die gemeenten die vermeld zijn in de geborgde leningsovereenkomsten van de corporatie en die bij WSW ingezet onderpand van de corporatie binnen hun grenzen hebben.
Met ingang van 1 januari 2017 kunnen gemeenten verzoeken voor een vangnetuitkering over 2016 indienen bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Een model van het aanvraagformulier staat op de website van de Toetsingscommissie (zie de link hieronder).
In een in het voorjaar van 2016 aangenomen motie constateren Tweede Kamerleden Van Dijk en Bergkamp problemen rond de de toegang tot de Wlz bij kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De Kamerleden pleiten voor een apart Wlz-afwegingskader voor kinderen.
Niet zozeer meer geld, maar vooral kennis en opbouw van expertise in de eigen organisatie zijn nodig voor een volgende stap in het verbeteren van de informatiehuishouding. Dat blijkt uit onderzoek van ICTU naar digitaal archiveren bij decentrale overheden.
In een gezamenlijke advies 'Het puberbrein van de overheid: informatiebeheer in ketensamenwerking' hebben de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur aanbevelingen gedaan voor de wijze waarop archivering in ketensamenwerking beter kan.
'Vertrouwen en continuïteit in de bestuurlijke verhoudingen, dat is naar mijn idee de kern waar het om draait en waar dit rapport ons helpt kritisch te kijken naar de huidige praktijk en naar hoe het beter kan en moet’, aldus VNG directeur Jantine Kriens tijdens de overhandiging van het Rfv-rapport.
Het Nederlandse netwerk Child Friendly Cities en de stad Rotterdam nodigen u van harte uit voor een werkbezoek op 3 februari aan de stad Rotterdam over het thema positief en innovatief jeugdbeleid. Tijdens dit werkbezoek is aandacht voor het positief jeugdbeleid in gemeente Goeree-Overflakkee.
Integrale Vroeghulp is dé zorg voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Op 12 december was in Utrecht de Kenniscarrousel Integrale Vroeghulp. Kon u er niet bij zijn? Lees dan onze impressie van de Kenniscarrousel, in woord en beeld!
Per 1 januari 2017 wijzigen de bijstandsnormen. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. In het overzicht hieronder vindt u alle bedragen.
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Maar hoe geef je die verbinding in de praktijk vorm? Kom persoonlijk kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat al samen succesvol doen. Schrijf u in voor een praktijkbezoek op 27 januari.