Vorige week riep de VNG in het pamflet ‘Laat Nederland niet stilvallen’ Eerste en Tweede Kamerleden op om een aantal cruciale zaken niet stil te laten vallen. De afgelopen week hebben Tweede Kamerleden hierover gesproken en de keuze gemaakt veel van deze onderwerpen niet controversieel te verklaren.

VNG-voorzitter Sharon Dijksma: ‘Het is een goede zaak dat het parlement heeft besloten veel van de broodnodige wetgeving niet controversieel te verklaren’. 

De maatschappelijke uitdagingen zijn groot. Dat vraagt om voortgang op meerdere terreinen. 

Dijksma: ‘Het getuigt van verantwoordelijkheidsbesef dat ons parlement ervoor kiest om belangrijke onderwerpen niet in de ijskast te zetten. Daarmee geeft de Kamer een hoopvol signaal af. We zullen nauw met hen blijven samenwerken. Zodat we de problemen van onze inwoners, samen als een overheid, kunnen blijven aanpakken’.