Voor de 14 vacatures in het bestuur en een aantal commissies hebben zich 60 burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden kandidaat gesteld. De voordrachtscommissie heeft hieruit een keuze gemaakt. In de ledenbrief geven we een toelichting op deze voordracht.

U hebt ook de mogelijkheid voor het stellen van medekandidaten voor de kandidaten die de voordrachtscommissie heeft voorgedragen. Dit kan tot 12 mei.

De voorgedragen kandidaten en eventuele andere kandidaten worden in de ALV van 16 juni a.s. aan de leden voorgelegd.

Meer informatie