Van maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli vindt de landelijke actieweek ‘Iedereen een huisarts!’ plaats om de schaarste en toegankelijkheid van de huisartsenzorg aan te kaarten. De VNG vindt het belangrijk dat iedereen toegang blijft houden tot goede huisartsenzorg.

Het sociaal domein is gebaat bij een stevige basiszorg, met daarin voldoende tijd en ruimte voor afstemming tussen medische professionals en sociale werkers/wijkteams over patiënten die zich bij hun huisarts melden.

Systeemhobbels zitten afstemming in de weg

Samenwerking vraagt uiteraard tijd van huisartsen en hun medewerkers in de huisartsenpraktijk. Maar afstemming tussen medische professionals en sociale werkers/wijkteams komt nu ook onvoldoende tot stand omdat er nog systeemhobbels in de weg zitten. Huisartsen kunnen momenteel bijvoorbeeld geen uren declareren voor overleg in de wijk, dat geldt ook voor praktijkondersteuners. Deze hobbels moeten dus (ook) worden aangepakt. De VNG trekt gezamenlijk met ZN op om dit aan te kaarten bij het rijk. We bekijken daarbij of we oplossingen kunnen meenemen in het Integraal Zorg Akkoord dat nu in ontwikkeling is.

Wat is het probleem?

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg wordt er een steeds groter beroep gedaan op de huisartsenpraktijken overdag en op de huisartsenposten in de avond-, nacht- en weekenduren. Patiënten moeten na verwijzing door de huisarts steeds vaker lang wachten op vervolgzorg. Daardoor komt de tijd die de huisartsen per patiënt hebben om het goede gesprek te voeren in de knel. Ook vinden steeds meer huisartsen en medewerkers de werkdruk te hoog, dat is een bedreiging voor het animo om als huisarts en in de huisartsenzorg te werken.

Waarom nu deze actieweek?

Op dit moment worden de nieuwe plannen voor de zorg voor de komende jaren gemaakt en de bijbehorende financiële middelen verdeeld. De initiatiefnemers van de actieweek willen in die plannen concrete stappen zien waarmee de druk op de huisartsenzorg op de korte en de langere termijn afneemt.

Initiatiefnemers van de actieweek

De actieweek ‘Iedereen een huisarts’ is een initiatief van de actiegroepen ‘Help de huisarts verzuipt’ en ‘De bezorgde huisarts’, samen met huisartsenorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging en Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Vrijdag a.s. eindigt de week met een landelijke manifestatie van huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten op het Malieveld in Den Haag.

Zie ook