Om gemeenten nog beter te ondersteunen in de uitvoeringspraktijk, bundelen de VNG-bedrijven Naleving en Realisatie per 1 januari 2023 hun krachten. Met de fusie versterken we de uitvoering en bevorderen we de samenwerking tussen uitvoering en beleid.

Steeds grote uitvoeringsopgave voor gemeenten

De samenleving is sterk in ontwikkeling en gemeenten werken aan steeds grotere opgaven, bijvoorbeeld op gebied van dienstverlening, klimaat, sociaal domein, asiel, migratie en digitalisering. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) faciliteren en ondersteunen we gemeenten in het aangaan van deze opgaven. Dit onder meer door het realiseren van producten, diensten en programma’s die bijdragen aan een sterke uitvoeringspraktijk. 

Grotere slagkracht en fit voor de toekomst

Door het bundelen van de kennis en kunde van VNG Naleving en VNG Realisatie ontstaat één krachtige uitvoeringsorganisatie. Het vergroten van onze slagkracht maakt ons fit voor de toekomst. Zo kunnen we ons blijvend inzetten voor onze missie: een krachtige lokale overheid. 

Voorzetting dienstverlening VNG Naleving

De fusie betekent dat VNG Naleving vanaf 1 januari 2023 verdergaat onder de naam VNG Realisatie. Leveranciers worden binnenkort op de hoogte gesteld van administratieve wijzigingen. De dienstverlening van VNG Naleving aan haar doelgroepen blijft gelijk. We blijven gemeenten ondersteunen en adviseren over de preventie, toezicht en handhaving in het sociaal domein.