Concerncontrollers, strategen en directeuren Financiën van gemeenten ontmoetten elkaar op de zomerbijeenkomst van het RPO, het Risico Platform Overheden op 30 juni, om te sparren met collega’s en expertise van alle gemeenten bij elkaar brengen.

‘Het RPO is typisch een platform voor intervisie. Met collega’s uit andere gemeenten over het werk nadenken en praten, daar komt het in je eigen gemeente niet zo vaak van,’ voorzitter Rosalie Porte van het RPO. Ze heeft in haar gemeente Bronckhorst de rol van concern controller. Het RPO wordt ondersteund door VNG Risicobeheer.

Praktijkvoorbeeld Den Haag

Rob Pauwels, projectleider gemeentebreed risicomanagement in Den Haag, vertelt over zijn aanpak. De organisatie heeft het flink voor de kiezen gehad met fraude en integriteit. Dit was een impuls voor het verbeteren van de beheersorganisatie. Een pittige klus in een grote organisatie, de diensten hebben elk een eigen manier van werken. Om draagvlak te krijgen moet Pauwels veel ‘koffiedrinken en zoeken naar olifantenpaadjes’. 

Vier sporen

De Haagse aanpak kent 4 sporen:

  • Procesbeschrijvingen (helderheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; checks & balances)
  • Interne audit (kritische spiegel voor de interne organisatie)
  • Risicomanagement (inzicht en beheersing van risico's en onzekerheden; gemeente brede frauderisicoanalyse)
  • Rechtmatigheidsverantwoording

Het sleutelwoord van Pauwels aanpak is ‘het goede gesprek’ waarbij hij concerncontrollers vraagt op te treden als risicoambassadeur. Risicomanagement is van belang voor de lijnorganisatie, niet alleen voor de financials. 

RisicoLAB

Namens VNG Risicobeheer vertelt Menno Van Hoeve over de ontwikkeling van RisicoLAB. Dit wordt het kenniscentrum van het RPO. Het RisicoLAB heeft 3 pijlers:

  • Delen van inzichten en data over berekenbare risico's om kans X impact beter te kunnen inschatten en besluitvorming te verbeteren 
  • Werken met scenario’s en methodieken voor toekomstverkenning om de gemeente voor te bereiden op onzekere risico's, en kansen te benutten 
  • Trainingen en opleidingen in samenwerking het onder meer de Universiteit van Twente, de TU Delft en de Haagsche Hogeschool

De eerste activiteiten van het RisicoLAB vinden plaats op het congres van VNG Risicobeheer op 13 oktober 2022. Vanuit het RisicoLAB is een toekomstscenario ontwikkeld voor de gemeente van 2040. Gemeenten kunnen dit scenario inzetten voor hun eigen toekomstverkenning en de dialoog daarover.

Meer informatie

  • Meer weten over het RisicoLAB? Of aanmelden als lid van het RPO, stuur een email naar rpo@vng.nl