De VNG zoekt kandidaten voor het (vice)voorzitterschap van de vereniging, 3 vacatures in het College voor Arbeidszaken en 2 vacatures in de commissie Europa & Internationaal. Wij nodigen u van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer van deze vacatures.

De selectie van kandidaten vindt plaats door de Voordrachtscommissie, die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht van deze commissie worden uiterlijk vrijdag 28 oktober a.s. (5 weken voorafgaand aan de Najaars ALV) bekend gemaakt aan de leden. Op dat moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de Najaars ALV spreken de leden zich uit over de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de Voordrachtscommissie en eventuele tegenkandidaten.

Geïnteresseerd?

  • In de profielschetsen (pdf) vindt u informatie over wie in aanmerking komen voor de betreffende vacatures en de vereisten per vacature
  • U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 19 oktober a.s. vóór 12.00 uur
  • Op governance.vng.nl kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.

Zie ook