Raadsleden moeten lastige afwegingen maken over grote projecten. Wat is het risico voor de gemeente? Welke maatschappelijke meerwaarde levert het op? Om raadsleden op weg te helpen in risicobeheer, is er nu de handreiking Risicobeheersing voor Raadsleden. 

De handreiking is een gezamenlijk product van VNG Risicobeheer, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het ministerie van BZK. Het idee is dat risicobeheer reële verwachtingen oplevert en erkende (on)zekerheden. Met als doel een gedeeld besef van hoe er kan worden (bij)gestuurd, ook als zaken anders lopen dan verwacht. 

Grip op projecten

‘De handreiking kan raadsleden helpen om op praktisch niveau beeld te brengen waar je op moet letten en of de gemaakte keuzes bijdragen aan maatschappelijke oplossingen. In projecten gaat het erom het financiële resultaat in beeld te krijgen, maar ook of de afweging van voor- en nadelen bijdraagt aan een betere samenleving,’ zegt directeur Henk Bouwmans van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.
45% van alle raadsleden in de nieuwe periode is nieuw. ‘Ze moeten zich verdiepen in allerlei onderwerpen en worden overspoeld met informatie. Raadsleden steken gemiddeld 16 uur per week in het raadswerk. We zijn blij met deze handreiking omdat die helpt grip te krijgen op de risico’s van projecten en activiteiten.’

Brede blik

Concerncontroller Tom Noordermeer van de gemeente Zevenaar werkte mee aan de handreiking namens het Risico Platform Overheden (RPO). Hij vindt het belangrijk dat de handreiking een brede kijk geeft op risicobeheersing. ‘Het gaat in de gemeenteraad vaak om het ratiogetal in de weerstandsparagraaf. Maar de vraag is: draagt die ratio bij aan een goed besluit of belemmert die dat juist?’ De weerstandsparagraaf is op zichzelf een goed instrument, maar het is aan actualisering toe, vind Noordermeer. ‘De focus moet niet eenzijdig financieel zijn, in gemeenten is het aspect van publieke waarde net zo belangrijk. Het ratiogetal suggereert een exactheid die er in feite niet is.’ De handreiking is een bijdrage aan een bredere kijk op risicobeheersing. 

RPO

Directeur Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer overhandigde de handreiking aan Bouwmans op een bijeenkomst van het RPO. Dit is het professionele netwerk van concern controllers, concernstrategen en directeuren Financiën van gemeenten. 

Meer informatie