‘De val van het kabinet is samen te vatten in slechts 1 woord: onbezonnen’, aldus VNG-voorzitter Sharon Dijksma. 

‘De lijst met grote maatschappelijke opgaven die vragen om doortastend optreden is lang. Denk aan het enorme tekort aan betaalbare woningen, de noodzakelijke energietransitie en het versterken van bestaanszekerheid. Stilstand is nu onverantwoord.'

'Gemeenten zullen, in het belang van onze inwoners, verantwoordelijkheid blijven nemen. Met het kabinet waren we in gesprek over de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor. Dat gesprek moet ondanks de demissionaire status van dit kabinet met voorrang worden voortgezet.’