Dit voorjaar moeten de provinciale Meerjarenprogramma’s Infrastructuur Energie en Klimaat klaar zijn. Omdat dit impact gaat hebben op de ruimtelijke plannen en de energietransitie is het van belang dat gemeenten aangehaakt zijn bij de provinciale werkgroepen. Ter ondersteuning is een handreiking beschikbaar.

Lees de handreiking en de bijlagen 

Integraal programmeren

Het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) geeft een beschrijving van prioritaire infra-projecten in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen. Bij het opstellen daarvan wordt gebruikgemaakt van integraal programmeren. Het doel daarvan is om een energiesysteem te creëren dat rekening houdt met de ontwikkelingen in de industrie, mobiliteit, woningbouw, opwek enzovoort. 

Impact op gemeenten

Schaarste op het net heeft bijvoorbeeld niet alleen effect op verduurzaming, maar ook op ruimtelijke plannen van gemeenten zoals de woningbouwopgave. De keuzes die in het pMIEK worden gemaakt, hebben dus een directe impact op uw gemeente. Daarom is het van belang hierbij betrokken te zijn. 

Ervaringen pilots verwerkt in handreiking

De VNG heeft half 2022 samen met netbeheerders, decentrale overheden en het rijk een handreiking ontwikkeld voor het opstellen van de pMIEK. Hiermee zijn 3 pilotregio’s het afgelopen half jaar aan de slag gegaan. De nieuwe versie van de handreiking ‘Integraal programmeren in het energiesysteem’ is verrijkt met hun ervaringen.