Ledenbrief nummer

BB/U201700685

Geachte heer Zalm,

In ons gesprek van donderdag 14 september jl. hebben wij ervoor gepleit om op korte termijn een oplossing te zoeken voor een aantal vraagstukken in het sociaal domein. Wanneer we daarin slagen, kan de door u en ons beoogde samenwerking in de komende periode op een goede manier van start gaan. Hieronder schetsen wij kort de problematiek.