Ledenbrief nummer
Lbr. 20/066

Met deze ledenbrief informeren wij u over de maatregelen die het kabinet heeft genomen om burgers die verplicht in quarantaine moeten te ondersteunen (hierna genoemd sociaal ondersteuningspakket) alsmede over de rol die van de gemeenten wordt verwacht bij deze ondersteuning. Het gaat daarbij vooral om praktische ondersteuning en het continueren van zorg en ondersteuning vanuit de sociaal domeinwetten voor die burgers die in quarantaine moeten en niet in staat zijn de problemen die daardoor kunnen ontstaan zelf of met hun netwerk op te lossen. Ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten zal eenmalig € 4 mln worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. Op een later moment bekijken we in goed overleg met het Rijk of aanvullende afspraken gemaakt zouden moeten worden voor 2021.

Bijlage(n)