Ledenbrief nummer
Lbr. 13/058

Samenvatting
Op 1 juli 2013 treedt een nieuwe regeling voor schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in werking. Deze regeling wordt opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Aan de ingewikkelde en onduidelijke praktijk van vele, elkaar niet uitsluitende wegen om schadevergoeding wegens onrechtmatig overheidshandelen te verkrijgen komt een einde door het aantal wegen waarlangs schadevergoeding kan worden verkregen terug te brengen.
Zo wordt in de eerste plaats een competentieverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter gerealiseerd voor schadeverzoeken wegens onrechtmatige besluiten.
Verder wordt het mogelijk om in een zelfstandige verzoekschriftprocedure, los van de procedure tegen het schadeveroorzakend besluit, aan de bestuursrechter een verzoek om schadevergoeding te doen.
In deze brief informeren we u over de inhoud van de nieuwe regeling en de gevolgen voor de gemeentelijke praktijk.