Ledenbrief nummer
Lbr. 14/073

De VNG ziet kansen om de natuur te verbinden met andere maatschappelijke thema's; natuur krijgt vooral betekenis door verbindend te besturen. VNG en het ministerie van Economische Zaken willen hiertoe een Netwerk Natuur oprichten. Bent u de coördinerend wethouder die zich wil aansluiten bij het Netwerk Natuur? 

We zoeken wethouders die binnen hun gemeente en college de coördinatie van natuur verzorgen en aanspreekpunt zijn. U kunt zich vóór 1 november aanmelden bij de VNG.

Bijlage(n)