Ledenbrief nummer
Lbr. 20/062

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 18 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van voorzitter en van voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. In de profielschetsen in de bijlage vindt u nadere informatie over de doelgroepen die in aanmerking komen voor de betreffende vacature en de vereisten per vacature.

De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Paul Depla), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige voordracht van de adviescommissie worden uiterlijk 23 oktober a.s. bekend gemaakt aan de leden. Op dat moment wordt ook de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de Buitengewone ALV van 27 november a.s. spreken de leden zich uit over de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie en eventuele tegenkandidaten.