Ledenbrief nummer
Lbr. 22/058

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 15 vacatures in de nieuwe Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie (TC-AM). Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich uiterlijk woensdag 7 december a.s. kandidaat te stellen voor deze vacatures. Het VNG-bestuur heeft op 3 november jl. besloten tot de oprichting van de TC-AM. Daarbij zijn de opdracht van de commissie en uitgangspunten voor samenstelling van de commissie vastgesteld. 

Aanmelding kandidaten
 

  • U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 7 december a.s. vóór 12.00 uur
  • Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren en kandidaat stellen.