Ledenbrief nummer
Lbr. 22/051

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De VNG zoekt kandidaten voor het (vice)voorzitterschap van de vereniging, drie vacatures in het College voor Arbeidszaken en twee vacatures in de commissie Europa & Internationaal. Wij nodigen u harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer van deze vacatures. In de betreffende profielschetsen vindt u nadere informatie over de doelgroepen die in aanmerking komen voor de betreffende vacature en de vereisten per vacature.

Aanmelding kandidaten

  • U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 19 oktober a.s. vóór 12.00 uur.
  • Op de website https://governance.vng.nl kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.