Ledenbrief nummer
Lbr. 21/055

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de afschaling van coronamaatregelen vanaf 26 juni a.s., de afschaling van de crisisstructuur, de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, handvatten om aan de slag te gaan met herstel en transitie, onderzoek naar meerkosten Jeugd en Wmo, de handreiking meerkosten onderdeel dagbesteding, coronabanen, verruiming evenementen, inclusief handreiking evenementen, het vervolg van de landelijke dialoogtafels.